PROJEKT SZATY GRAFICZNEJ DLA STRONY WWW

klient: GK PRODUCTION /// status: w trakcie realizacji

______________________________________________________________________________

Naszym zadaniem jest stworzenie nowej szaty graficznej dla istniejącej strony GK PRODUCTION przy jednoczesnym zachowaniu obecnej funkcjonalność.